Komisja Sędziowska

  • Irena Stachura – sędzia główny punktujący
  • Halina Kwolek
  • Beata Rumin-Gebel
  • Joanna Ziomek
  • Karina Hoffmann-Zwolińska
  • Janina Jakubowska
  • Dominika Leszczyńska
  • Krzysztof Kociński
  • Adrian Stryjczak
  • Mateusz Śmikiel

Komisja Skrutacyjna

1. Katarzyna Kozłowska – Sędzia Skrutiner Główny
2. Małgorzata Kocińska
3. Dominika Misiewicz-Majewska