Blok I Blok II Blok III Blok IV
Kategorie,
klasy
Do 7 brąz

8-9 brąz

Do 9 kl. H

10-11 brąz

10-11 kl. H

12-13 kl. H, G, F

14-15 G, F, E

16+ E ST, LA

16+ F ST, LA

Senior I F ST
Senior II F ST
Senior III + IV F ST

Senior I D ST
Senior II D ST
Senior III + IV D ST

Senior I F LA
Senior II F LA
Senior III + IV F LA

Senior I D LA
Senior II D LA
Senior III + IV D LA

Senior I E ST
Senior II E ST
Senior III + IV E ST

Senior I B ST
Senior II B ST
Senior III + IV B ST

Senior I E LA
Senior II E LA
Senior III + IV E LA

Senior I B LA
Senior II B LA
Senior III + IV B LA

Senior I C ST
Senior II C ST
Senior III+IV C ST

Senior I OPEN ST
Senior II OPEN ST
Senior III+IV OPEN ST

Senior I C LA
Senior II C LA
Senior III+IV C LA

Senior I OPEN LA
Senior II OPEN LA
Senior III+IV OPEN LA

Rejestracja par (godz.)
Próba parkietu (godz.)
Rozpoczęcie (godz.)
Zakończenie (godz.)

UWAGA! Blok 1, rozgrywany będzie na dwóch parkietach.